• 1Příprava
  • 2Interní zdroje
  • 3Personální agentura
  • 4Kandidát
visual
Příprava:

Job description i názor kolegů

Vytváříte-li ve firmě nové místo či je přeobsazujete současnou pozici, věnujte dostatek péče přípravě.

Definujte si 'Job description' - parametry obsazované pozice: název, povinnosti, odpovědnost, podřízenost a nadřízenost, očekávané cíle, kvalifikační požadavky.

Zjistěte, jaké předpoklady od svého budoucího kolegy či budoucí kolegyně očekávají spolupracovníci, nadřízení, či členové týmu.


visual
Interní zdroje:

Hledejte nejdřív ve vlastním týmu

V mnoha případech je možné prověřit, zda jde pozici obsadit některým ze stávajících zaměstnanců.

Kromě úspory nákladů vynaložených na obsazení pozice je výhodou této varianty pracovníkova znalost prostředí a firemních procesů.


visual
Personální agentura:

Po svém personalistovi žádejte garance

Standardním způsobem řešení požadavku obsazení pozice je spolupráce s personální agenturou.

Vybírejte z agentur, které za doporučené kandidáty nabízejí dostatečné garance.

Neostýchejte se během pohovoru formulovat personálnímu poradci Vaši představu ideálního kandidáta včetně osobnostních charakteristik.

Dobře si prostudujte podmínky, za kterých Vám bude personální agentura  vhodné kandidáty vyhledávat.


visual
Kandidát:

Nebojte se požadovat kvalitu

Jestliže jste zvolili personálního poradce, který na doporučené kandidáty poskytuje dostatečné garance, bude Vás případná zmýlená stát pouze několik týdnů zdržení. 

Provizi si v takovém případě seriózní personalista neúčtuje a za stejnou cenu by měl nalézt jiného vhodného kandidáta.Kontaktujte nás

K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10

Tel.
+420 271 745 210
Fax
+420 271 745 132
Mobil
+420 602 232 509
Email
office@mbv-inter.com
Kontaktujte nás »