Profil společnosti

MBV International, s.r.o. je personálně poradenská společnost, specializovaná na vyhledávání a výběr vhodných kandidátů zejména pro střední a vyšší management českých i zahraničních firem do trvalého i dočasného pracovního poměru.

Společnost byla založena v roce 1992 a za dobu své činnosti uskutečnila vyhledání a obsazení celé řady pozic u významných tuzemských i zahraničních klientů. 


Mezinárodní spolupráce

Společnost MBV International dlouhodobě zajišťuje personalistické požadavky klientům v tuzemsku i většině evropských zemí. 

Díky účasti v mezinárodních sítích HR agentur i díky extenzivnímu portfoliu kontaktů po celé Evropě je společnost MBV International připravena řešit požadavky pro klienty ve kterékoliv z uvedených zemí.

Zásady naší práce

Jsme loajální k našim zákazníkům a přísně chráníme jejich zájmy. Zdržujeme se jakéhokoliv jednání, které by mělo za následek vznik majetkové újmy zákazníka, poškozovalo jeho obchodní jméno či postavení v obchodních kruzích.

Chováme stejnou úctu ke všem našim partnerům – tedy jak ke kandidátům, tak i k zákazníkům, a o vývoji zakázky oběma stranám pravidelně reportujeme.

Máme dlouholeté zkušenosti v oboru Vašeho podnikání a bereme na sebe jen ty závazky, o jejichž realizovatelnosti jsme sami přesvědčeni.

Při poradenství s našimi klienty i uchazeči hovoříme vždy na rovinu a s otevřeností. Cílem je předat hodnotnou radu vyplývající ze znalosti oboru, nikoliv zavděčit se partnerům za každou cenu.

Jsme stále v obraze, sledujeme změny a novinky v legislativě, jakož i na trhu práce a analyzujeme jejich důležitost pro naše zákazníky a uchazeče

Jsme připraveni převzít zodpovědnost a ceníme si transparentnosti v komunikaci s našimi zákazníky i uchazeči.

Podklady uchazečů předáváme klientovi až na základě jejich souhlasu. Souhlas uchazeče vyžadujeme i v případě získávání referencí z jeho před- cházejících zaměstnání. Stejně tak se zavazujeme zákazníkovi, že uchováme v tajnosti veškeré informace, které získáme v průběhu plnění zakázky a to i po jejím ukončení.

Splňujeme veškeré zákonné předpoklady pro výkon této licencované činnosti.

Oprávnění k výkonu nabízených personalistických služeb

Naše služby poskytujeme od roku 1992 na základě rozhodnutí vydávaného MPSV.     

Současné  "Povolení ke zprostředkování" je ze dne 3.1. 2012,  č.j. UPCR-2011/8630/4 a opravňuje k těmto činnostem:

  1. zprostředkování zaměstnání na území České republiky - občanům ČR, jejich rodinným příslušníkům, občanům EU/EHP, jejich rodinným příslušníkům a cizincům pro všechny druhy prací
  2. zprostředkování zaměstnání do zahraničí – občanům ČR a jejich rodinným příslušníkům, občanům EU/EHP a jejich rodinným příslušníkům  pro všechny druhy prací podle ust. § 14 odst. 1 písm. a) a písm. c) Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb v této formě zprostředkování:
    • vyhledávání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází a vyhledávání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly
    • poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí dle ust. § 15 tohoto zákona.

Naše společnost je taktéž registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů č. r. 00004061/001 z 27.5. 2001 a má oprávnění ke zpracovávání osobních údajů.


Kontaktujte nás

K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10

Tel.
+420 271 745 210
Fax
+420 271 745 132
Mobil
+420 602 232 509
Email
office@mbv-inter.com
Kontaktujte nás »